αντιβουίζω

αντιβουίζω
-βούισα, αντηχώ: Αντιβούιζαν οι λαγκαδιές από το ντουφεκίδι.

Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • αντιβουίζω — αντιβουίζω, αντιβούιξα βλ. πίν. 23 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • αντιβουίζω — βουίζω κι εγώ, αντηχώ, αντιλαλώ …   Dictionary of Greek

  • αντιβοΐζω — βλ. αντιβουίζω …   Dictionary of Greek

  • ηχοβολώ — άω παράγω ήχο, αντηχώ, αντιλαλώ, ηχολογώ, αντιβουίζω («κι ηχοβολάει βροντόφωνα κατά το μαύρο κάστρο», Σολωμ.). [ΕΤΥΜΟΛ. < ήχος + βολώ (< βόλος < βάλλω), πρβλ. αντι βολώ, πυρο βολώ] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”